1960–2022
Litostroj je bil slovenski proizvajalec težke mehanizacije, ki je svojo dejavnost pričel leta 1947, v 60ih letih je bil v Ljubljani zanj zgrajen nov industrijski kampus. Z umikom industrije iz mesta, se je območje začelo programsko spreminjati. V prihodnosti se bodo v Litostroju razvijali različni storitveni programi ter kreativne industrije, mi pa bomo v revitaliziranih modernističnih objektih razvijali industrijo srečevanj, kulture in gastronomije.
2022+
V delu objekta sta že poslovna in gostinska dejavnost z vedno večjim deležem kreativnih dejavnosti, ki v cono vnašajo urbano kulturo. Nova dvorana L56 lahko sprejme do 3000 obiskovalcev, dogodki pa se lahko širijo v veliko notranje dvorišče. V prihodnosti se bosta pridružila še manjša prireditvena dvorana za 500 obiskovalcev ter nov eksperimentalni gastronomski program.